GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR söker Regionplanerare med inriktning på kustzonsplanering

I mål- och strategidokumentet ”Hållbar tillväxt” anges att kustzonens värden och utveckling är en viktig del av den regionala strukturen och tillväxten. I linje med detta genomfördes under under 2014-2015 en förstudie, ”Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla”. Målet med förstudien var att formulera förslag på hur ett fördjupat samarbete kring mellankommunal kustplanering kan utvecklas. 

Vårt nästa steg i arbetet är att ta fram en gemensam fördjupad strukturbild för kustzonen.

Vi söker nu en regionplanerare med inriktning på kustzonsplanering. Uppdraget innebär att under tre år projektleda arbetet med en gemensam strukturbild för kustzonen. Uppdraget sker i nära samverkan med kommuner, statliga aktörer, näringsliv och övriga intressenter och ställer stora krav på förmåga att hantera komplexa samband och intressekonflikter.

Du som söker är samhällsplanerare med god erfarenhet av att driva stora projekt med många inblandade aktörer och en omfattande projektekonomi. Du har en relevant högskoleutbildning inom samhällsplanering. Som person är du strukturerad, drivande och målmedveten med mycket god förmåga till samarbete. Du har god kunskap om havsplanering och de regelverk som omger frågorna. Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande.

Förstudien ”Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla” finner du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anställningsformalia

Anställningsform: Projektanställning tre år.
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Tillträde: Snarast

Ansökan

  1. Ansöka sker endast via Offentliga jobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Sista ansökningsdag: 2016-05-27

Kontaktpersoner

Maria Sigroth, Avdelningschef
031-335 50 73, 0721-57 16 81

Linda Bell, Projektkoordinator 
031-335 53 21, 0708-65 16 80

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. I vår region bor det drygt 980 000 personer. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Senast uppdaterad: 2016-05-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund