GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR-kommunerna intensifierar samarbetet runt nyanlända och ensamkommande

Styrgrupperna för arbetsmarknad respektive det sociala området samlades i veckan för att samtala om hur situationen kan mötas på bästa sätt.

Antalet nyanlända vuxna och ensamkommande barn och unga har ökat kraftigt på kort tid i hela Sverige och i Göteborgsregionens tretton kommuner.

Mycket görs i kommunerna och tillsammans genom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som arena. Samverkansområden är exempelvis validering, samhällsorientering, undervisning i svenska och kompetensutveckling för den personal som möter grupperna.

Men kommunerna ser också stora svårigheter för att ge ett bra stöd. Exempelvis är bostadsbristen akut. Då är det viktigt att kommunerna samarbetar.

De politiska beredningsgrupperna för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor vid GR med närmare trettio förtroendevalda möttes i veckan för att föra ett samtal om hur situationen kan mötas på bästa sätt.

Den 17–18 september ska frågan om GR-kommunernas samarbete behandlas av förbundsstyrelsen.

Kontakt: Eva Carlsson (S) och Henrik Ripa (M)

Senast uppdaterad: 2015-09-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund