Fyra miljarder säkrar utbyggnaden av E20

30 januari undertecknades avtalet som säkrar fyra miljarder kronor till en utbyggnad av E20. En gemensam kraftsamling innebär att fler delar av Europavägen blir motorväg eller fyrfältsväg än vad som tidigare föreslagits.

Staten, Västra Götalandsregionen, de fyra kommunalförbunden och Västsvenska Handelskammaren satsar gemensamt fyra miljarder kronor på E20.

Genom underavtal är kommuner, Region Örebro och Sparbanksstiftelser i Skaraborg med på satsningen.
Staten svarar för 2,7 miljarder kronor, övriga finansiärer för 1,35 miljarder.

Tillsammans med de fyra etapper som beslutades av regeringen 2010 innebär fredagens avtal att nio etapper av E20 ska byggas ut och förbättras till en sammanlagd kostnad av 6,5 miljarder kronor.

Vi ser mycket positivt på att samverka kring finansieringen när det går att förena vårt uppdrag med mål som drar åt samma håll. Det här avtalet gör att vi tillsammans kan bygga de lite drygt elva mil som återstår för att skapa en trafiksäker E20, säger Håkan Wennerström, regional direktör vid Trafikverket.

Personerna på bilden är:

Mattias Olsson, tidigare kommunstyrelseordförande, Vårgårda
Ulf Ohlsson, ordförande Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund
Katarina Jonsson, ordförande Skaraborgs kommunalförbund
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen
Håkan Wennerström, regional direktör, Trafikverket
Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Kontaktperson på GR: Maria Sigroth

Senast uppdaterad: 2016-02-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund