GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Teknikprogrammet år 4 – Gymnasieingenjör

Elever som går eller tidigare har gått ett treårigt teknikprogram kan bygga på med ett fjärde utbildningsår – och ta examen som gymnasieingenjör. Fem skolor inom Göteborgs regionen erbjuder möjligheten under läsåret 2018-2019.


Om utbildningen

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill studera ett extra år för att få en utbildning som ger möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som förbereder högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 10 veckor. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och gör ett examensarbete. Läs mer om utbildningens upplägg på Skolverkets webbplats.


Profiler i Göteborgsregionen

Utbildningen finns med fyra nationella profiler. I Göteborgsregionen erbjuds följande:

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund