GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Prao/apl/lia/lärling

Göteborgsregionen (GR) erbjuder processtöd och insatser för att utveckla arbetet med prao, apl, lia och lärlingsutbildning. Arbetslivserfarenhet ska genomsyra alla skolformer för att främja elevernas valkompetens.


Vi kan erbjuda:

  • Praktiksamordning via det regionala verktyget Praktikplatsen.se.
  • Samordning och metodmaterial kring olika typer av temapraktik så som exempelvis Miljöpraktik, Teknikpraktik, Kommunpraktik och Yrkespraktik.
  • Processtöd kring utformningen av koncept för hur prao, apl, lia och lärlingsutbildning kan bli en del en naturlig del av undervisningen samt en del av skolans systematiska kvalitetsarbete med arbetslivsfrågor.
  • Fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser exempelvis kring hur vi på ett bra sätt kan arbeta före, under och efter prao, apl, lia och lärlingsutbildning.
  • Kunskaper kring hur vi kan stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv.
  • Processtöd att kvalitetssäkra praoprocessen i verksamheten.
  • Skräddarsydda upplägg åt företag och branscher baserat på skolans styrdokument och anpassat för undervisning.
  • Stödja företag och skolor i arbetet med elevernas arbetsmiljö under praktiken.


Praktikplatsen.se
Samordningsverktyget Praktikplatsen.se anskaffar och förmedlar praktik och andra arbetslivskontakter i såväl Göteborgsregionen som flera andra kommuner och regioner. Genom verktyget samordnas och matchas årligen omkring 12 000 praktikplatser. Här kan skolor samla sin praktik, kontakter och aktiviteter och eleverna kan själva söka sina platser. Läs mer och ta del av verktyget här.

 

Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du Skolverkets råd och vägledning för prao.


Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund