GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Göteborgsregionen (GR) erbjuder processtöd och kompetensutveckling för skolor som vill utveckla sitt arbete med entreprenörskap i undervisningen.


Vi kan erbjuda:

Vi initierar samverkansprojekt med näringsliv och offentlig sektor, där elever genom verkliga case och arbetslivskontakter får utveckla sin entreprenöriella förmåga. Som arbetsgivare får ni chans att knyta värdefulla kontakter med en ung målgrupp och därmed bidra till att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.


Kompetensutveckling för lärare och skolpersonal
Vi erbjuder processtöd och kompetensinsatser för lärare och skolpersonal. Ett exempel är hösten 2016 när ett samarbete initierades mellan GR och Göteborgs Stad gällande ett utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. Utvecklingsprojektet, som finansierades av Skolverket, hade fokus på utbildningsinsatser kring det entreprenöriella lärandet. Sammanlagt medverkade över 200 pedagoger i kollegialt lärande, workshops och föreläsningar. Projektet avslutades 2017.

Samverkansprojekt med näringsliv och offentlig sektor
Vi hjälper näringsliv och offentlig sektor att skapa samverkan med skolor kring entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.

  • Fadderföretag, ett nära samarbete med en specifik skola under en treårsperiod.
  • Skarpa case där elever får jobba med näringsliv och offentlig sektor genom förberedelsepass i skola, studiebesök, arbete med specifika uppdrag från organisationen.

 

Poddradio

Vill du lära dig mer om entreprenöriellt lärande och att arbeta praktiskt med det i din undervisning? Lyssna på vår podd. I fyra avsnitt får du följa med på en resa där vi studerar och samtalar om det entreprenöriella lärandet. Genom intervjuer med forskare, samtal med lärare och skolbesök guidas du genom det entreprenöriella lärandet, engagerande undervisning, och entreprenöriella förmågor.

  1. Vad är entreprenöriellt lärande? Helena Sagar, lärare och lektorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Tematiskt arbete och entreprenöriella förmågor. Lärarna Morgan Andersson och Jennie Jacobi länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. Prao. Varför och till vilken nytta? Biträdande rektor Caroline Juneberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  4. Kollegialt lärande och entreprenöriellt lärande. Rambergsskolan Hisingen, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR:
Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund