GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Framtidens Ledare

Sofia Larsson
031-335 51 04

Gruppchef

Projekt- och processledare på Framtidens ledare med särskild fokus på grupp, individ och ledarutveckling.

Kristina Göthberg
0733-97 69 00

Projektledare inom
Framtidens Ledare

Projekt- och processledare på Framtidens Ledare med särskilt fokus på individ-, grupp- och ledarutveckling

Andréa Kihl
031-335 54 05

Projektassistent med fokus på elevinsatser, skolutveckling, kartläggning och koordineringsuppdrag inom Framtidens Ledare.

Malin Larsson
031-335 50 86

Projekt- och processledare på Framtidens Ledare, med särskilt fokus på individ-, grupp- och ledarutveckling.

Susanna Rolstad
031-335 50 89

Projektledare inom
Framtidens Ledare

Christian Sandblom
031-335 50 06

Projekt- och processledare på Framtidens Ledare med särskilt fokus på personlig utveckling av ledare, medarbetare och grupper.

Sandra Svensson
031-335 50 67

Utvecklingsledare med fokus på skola, ledarskap och praktiknära forskning

Christina Täng
0736-84 18 09

Projekt- och processledare på Framtidens Ledare med särskilt fokus på individ-, grupp- och ledarutveckling


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund