GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

College Väst har fokuserat på stärkt samverkan i regionen

College Väst har under sitt första år fokuserat på arbetet kring stärkt samverkan och jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering inom regionens arbete med college. Detta genom ett flertal aktiviteter och seminarier. Läs mer här.

Pågående EU-projekt

GR driver och medverkar i flera regionala, nationella och internationella EU-projekt som rör utbildning, arbetsmarknad,
sociala frågor och samhällsplanering. Här finns sidor med information om samtliga projekt.

Alla EU-projekt

Integration

Omsorg och hälsa

Motverka utanförskap

Samhällsplanering

Strategisk kompetensförsörjning

Skolutveckling

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund