GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kurser & konferenser

Inom ramen för EU- och det internationella arbetet genomför GR aktiviteter såsom kurser, konferenser och seminarier. Här finns länkar till information och anmälan samt till dokumentation av genomförda insatser.

 

2018


2017

  1. 2017-10-31 Utbildningsdag för lärare kring EUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. 2017-09-04 Västsvenskt EU-handslag - för ökad delaktighet – 29 septemberlänk till annan webbplats
  3. 2017-05-17 Utbildning: Från strategi till EU-ansökan - Strategiskt arbete för regional utveckling och tillväxtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  4. 2017-05-30 Grundkurs: Ekonomi i EU-projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  5. 2017-03-30 EU-frukost: Alla misslyckas, men lär vi oss något nytt av det? (dokumentation)PDF(presentation)PDF
  6. 2017-03-14 Kurs: EU-projektledarutbildninglänk till annan webbplats(inbjudan)PDF

2016

  1. 2016-11-23 Seminarium: Hur skapar vi ett inkluderande samhälle? (dokumentation)länk till annan webbplats
  2. 2016-03-03 EU-frukost: Integration av nyanlända (dokumentation)länk till annan webbplats

2014

  1. 2014-10-23 Seminarium: EU:s strukturfonder lanseras i Göteborgsregionen (dokumentation)öppnas i nytt fönster
  2. 2014-11-14 Workshop: EU:s strukturfonder lanseras i Göteborgsregionen (dokumentation)öppnas i nytt fönster

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund