GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyhetsarkiv Nya GRannar


 • 2018-05-15

  Inbjudan till Nya GRannars slutkonferens 21 september
  Projekt Nya Grannar bjuder in till slutkonferens där genomfört arbete och resultat presenteras. Vi har även engagerat två gästföreläsare, Dick Harrison, som beskriver migrationen ur ett historiskt perspektiv samt Per Brinkemo som kommer att berätta om integrationsarbete i praktiken.
  Läs mer
 • 2018-05-02

  Handledning för jämställdhet och jämlikhet i projekt
  Hur kan ett utvecklingsprojekt leda till mer jämställda och jämlika villkor för dess målgrupp? Och vad innebär egentligen jämställdhet och jämlikhet? Nu finns en helt ny handledning.
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Ta del av våra aktiviteter - i efterhand
  Missade du föreläsningen, eller var du där och vill färska upp minnet? I vårat dokumentationsarkiv hittar du bilder, texter och filmer från flera av de aktivteter som ordnats inom Nya GRannar.
  Läs mer
 • 2018-04-13

  Bemötande utifrån ett lågaffektivt perspektiv
  Vad är lågaffektivt bemötande och hur kan man använda sig av det i sitt arbete? 1 juni ges ytterligare en möjlighet för deltagare i Nya GRannar att lära sig grunderna i metoden. Sista anmälningsdag är 4 maj.
  Läs mer
 • 2018-04-10

  Kunskapsseminarium om Somalia och Eritrea
  Seminariet 12 juni ger en övergripande bild av aktuella religiösa, politiska och socixala förhållanden som råder i Somalia och Eritrea. Sista anmälningsdag är 15 maj.
  Läs mer
 • 2018-04-09

  Bemötande och insatser för barn och ungdomar
  23 maj anordnar Nya Grannar en utbildningsdag om bemötande och insatser för barn och ungdomar med upplevelser av flykt och trauma, välkommen!
  Läs mer
 • 2018-03-21
  Filmad föreläsning om hederskultur
  Nya GRannar bjöd 2 februari in Christina Malmqvist från Nationella kompetensteamet vilka har i uppdrag att samordna arbetet mot hedersrealterat våld och förtryck. Nu kan du ta del av den filmade föreläsningen!
  Läs mer
 • 2018-03-14

  Erfarenheter av Nya GRannars studieresa till Dortmund
  I början av februari 2018 åkte 22 personer från projektet Nya GRannars medverkande kommuner till den tyska staden Dortmund. Nu kan du ta del av erfarenheterna från resan.
  Läs mer
 • 2018-03-02

  Bemötande utifrån ett lågaffektivt perspektiv
  Vad är lågaffektivt bemötande och hur kan man använda sig av det i sitt arbete? Den 2 mars fick deltagare i Nya GRannar möjlighet att lära sig grunderna i metoden.
  Läs mer
 • 2018-02-26

  Sammanfattningar av föreläsningarna om Syrien och Afghanistan
  Kunde du inte delta, eller vill du friska upp minnet? Här kan du läsa sammanfattningarna från föreläsningarna.
  Läs mer
 • 2018-02-20

  Barnets bästa vid återvändande
  Vi bjuder in till ett högaktuellt seminarium i samarbete med projekt Barnets bästa vid återvändande.
  Läs mer
 • 2018-02-09

  Nya GRannar på studiebesök i Tyskland
  ─ Det är spännande att ta del av erfarenheterna här i Dortmund då det är så likt Göteborg, både vad gäller storleken på staden och i antalet ensamkommande barn och ungdomar man tagit emot, säger Lena Almqvist, avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Partille kommun.
  Läs mer
 • 2018-02-08

  Aktuella juridiska frågor kring asylsökande nyanlända och papperslösa
  Vad har hänt sedan hösten 2015 och hur långt sträcker sig socialtjänstens ansvar? Föreläsningen tar upp aktuella juridiska frågor kring asylsökande, nyanlända och papperslösa. Sista anmälningsdag 23 februari.
  Läs mer
 • 2018-02-02
  Vad är hederskultur och hur tar den sig uttryck? 
  Nya GRannar har idag bjudit in Christina Malmqvist från Nationella kompetensteamet vilka har i uppdrag att samordna arbetet mot hedersrealterat vål och förtryck. Föreläsningen filmas och går att hitta här på www.grkom.se/nyagrannar om ett par veckor.
  Läs mer
 • 2018-01-31

  Bemötande utifrån ett lågaffektivt perspektiv
  Nya GRannar bjuder in till utbildning i lågaffektivt bemötande, 2 mars i Göteborg. Sista anmälningsdag är den 15 februari.
  Läs mer
 • 2018-01-22

  Interkulturell kompetens i Lilla Edet
  Inom ramen för Nya GRannar ges möjlighet till utbildning i interkulturell kompetens. Fokus är på hur du som medarbetare kan hantera kulturmöten i ditt arbete. I tisdags hölls workshopen i Lilla Edet.
  Läs mer
 • 2018-01-09

  MI-påbyggnad för dig som tidigare gått på två MI-uppföljningstillfällen
  Nu finns möjlighet till påbyggnadsdag i MI - motiverande samtal, för dig som arbetar inom elevhälsan/skolan eller på boenden för nyanlända barn och ungdomar och som under hösten 2017 har deltagit på två MI-uppföljningstillfällen (halvdagar).  
  Läs mer
 • 2017-12-21

  Nyheter från Nya GRannar
  Här kan du ta del av december månads nyhetsbrev från Nya GRannar med bland annat aktuella aktiviteter och referat från halvtidskonferensen.
  Läs mer
 • 2017-12-19

  Tematräffar för stödboendepersonal
  Nya Grannar erbjuder under våren 2018 tematräffar för medarbetare och chefer inom kommunala stödboenden för ensamkommande barn och ungdomar. 
  Läs mer
 • 2017-12-13

  MI-utbildning för dig som möter nyanlända på boende eller inom kultur och fritid
  Nya GRannar bjuder in till en tredagars grundkurs i MI - motiverande samtal, skräddarsydd för dig som arbetar med nyanlända barn och ungdomar på HVB-hem, stödboenden eller inom ramarna för kultur- och fritidsaktiviteter.
  Läs mer
 • 2017-12-13

  MI-utbildning för dig som arbetar med nyanlända barn och unga i skolan
  Nya GRannar bjuder in till en tredagars grundkurs i MI - motiverande samtal, för dig som arbetar med nyanlända barn och ungdomar i skolan eller elevhälsovården.
  Läs mer
 • 2017-12-07

  Temadag om heder och HBTQ
  Nya Grannar bjuder in till temadag om heder och HBTQ. Dagen är uppdelad i två delar där förmiddagen fokuserar på hederskultur och eftermiddagen på HBTQ.
  Läs mer
 • 2017-12-06

  Med mänskliga rättigheter som värdegrund
  Vi bjuder in till en workshop som tar sin utgångspunkt i frågor kring människans värde och värdighet, värdegrund, likabehandling och normkritik.
  Läs mer
 • 2017-11-30

  Kunskapsseminarium om Syrien
  Lär dig mer om Syrien. Nya GRannar bjuder in till seminarium 22 februari.
  Läs mer
 • 2017-11-22

  Handlingsberedskap för att arbeta i en föränderlig värld
  Live Stretmo är lektor i barn- och ungdomsvetenskap och forskarstöd i projektet Nya GRannar. Hon talade under halvtidskonferensen om de mycket stora förändringarna i antalet ensamkommande flyktingbarn och utmaningarna med det, om handlingsberedskap och om svårigheter som myndighetspersoner ställs inför.

  Läs mer
 • 2017-11-15

  Direktupphandling av utbildningsdag om hot och våld 
  Nya GRannar genomför nu en direktupphandling av en anpassad utbildningsdag om hot och våld för bland andra personal som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar på HVB-boenden och stödboenden.
  Läs mer
 • 2017-11-07

  Kunskapsseminarium om Afghanistan
  Lär dig mer om Afghanistan. Nya GRannar bjuder in till seminarium 23 januari 2018.
  Läs mer
 • 2017-10-26

  Inbjudan till heldag om traumamedveten omsorg (TMO)
  Ubildningen ges vid två tillfällen ─ 1 december 2017 och 29 januari 2018.
  Läs mer
 • 2017-10-26

  Radikalisering och våldsbejakande extremism
  Nu kan du ta del av föreläsarnas presentationer från seminariet om radiklaisering och våldsbejakande extremism som ägde rum 10 oktober 2017. 
  Läs mer
 • 2017-10-09

  Inblick i arbetet med ensamkommande barn och unga i Berlin
  Kristin Lück jobbar med ensamkommande barn och unga på socialtjänsten i Berlin. Nyfikenheten var stor när hon på halvtidskonferensen berättade om sitt arbete och svarade på deltagarnas frågor.
  Läs mer
 • 2017-09-28

  Att möta barn och unga på flykt
  – Vi har mer likheter med varandra emotionellt än vad vi har olikheter, sa Mostafa Hosseni, psykolog och utbildare i Traumamedveten omsorg. Mostafa var en av föreläsarna på Nya GRannars halvtidskonferens.
  Läs mer
 • 2017-09-27

  Lägesrapport från projektets utvärderare
  Lyckade utbildningsarrangemang och en stabil projektledning, men framförallt stora utmaningar då förutsättningarna för projektdeltagarna förändrats så radikalt, sammanfattade projektets utvärderare Patrik Lidström senaste delrapporten.
  Läs mer
 • 2017-09-15

  Halvtidskonferens Nya GRannar – presentationer och bilder

  Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer och bilder från dagen.
  Läs mer
 • 2017-09-14

  Asylsökande och nyanlända barn och unga – omvärldsbevakning
  Omvärldsbevakningen har temat: Förändringar inom utbildningsområdet utifrån flyktingsituationen. Många bra länkar.
  Läs mer
 • 2017-09-06

  Lättare att hitta information
  Vi har samlat ihop intressanta länkar om ensamkommande, asylprocess, hälsa, skola, jämställdhet och mycket mer.
  Läs mer
 • 2017-08-31

  Den 15 september är det dags för Nya GRannars halvtidskonferens!
  – Vi vill att dagen ska ge inspiration och är särskilt glada över att ha med internationella gäster i programmet, säger Björn Wallermark, delprojektledare för Nya GRannar.
  Läs mer
 • 2017-08-30

  Direktupphandling av utbildare i traumamedveten omsorg
  Nya GRannar genomför nu en direktupphandling av utbildare i traumamedveten omsorg (TMO) inom ramen för projekt Nya GRannar.
  Läs mer
 • 2017-08-17
  Nya föreläsning: Radikalisering och våldsbejakande extremism
  Syftet med föreläsningen är att ge ökad kunskap och verktyg för att bättre kunna förstå och veta hur du kan agera vid misstanke om radikalisering och våldsbejakande extremism.
  Läs mer
 • 2017-06-29

  Att möta nyanlända elever i asylprocess
  Nytt kunskapsseminarium: Skolans och skolpersonalens roll för barn och unga som befinner sig i asylprocessen.
  Läs mer
 • 2017-06-26

  Ny kurs: Introduduktion i motiverande samtal, MI
  Nya GRannar bjuder in till en introduktionskurs i motiverande samtal, MI. Kursen vänder sig specifikt till dig som möter ensamkommande barn inom elevhälsam/skolan och på boenden för ensamkommande barn och unga.
  Läs mer
 • 2017-06-21

  Studieresan till Utrecht i tidskriften Fourum
  Tidskriften Fourum uppmärksammar Nya GRannars studieresa till Utrecht.
  Läs mer
 • 2017-06-20

  Ny föreläsning: Psykologutredning av nyanlända elever
  med fokus på att bedöma intellektuell
  funktionsnedsättning

  Precis som för barn födda i Sverige finns inom gruppen nyanlända också barn
  med kognitiva svårigheter. Föreläsningen belyser de specifika omständigheter
  som råder vid utredning av nyanlända elever.

  Läs mer
 • 2017-06-15

  Migrationsverket och kommunerna – information och dialog
  GR och mottagningsenheten på Migrationsverket i Göteborg bjöd 15 juni in till ett möte för att prata om hur mottagningsenheten arbetar med ensamkommande som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna till 18 år.
  Läs mer
 • 2017-06-12

  Inspriation och nya idéer kring mottagande
  Nya GRannar, GR:s samverkansprojekt kring mottagandet av ensamkommande barn, besökte nyligen Utrecht i Nederländerna där man fick ta del av organisationen Nidos arbete.
  Det finns mycket man kan ta med sig hem, tyckte bland andra Emma Nilsson från Kungälvs kommun.

  Läs mer
 • 2017-06-12

  Värdfamiljerna  viktig del av ett lyckat mottagande
  De blir som ens egna barn och man förljer dem även efter att de flyttat.
  Det menar Sitey Siraje och Ahmed Abdallah, två av familjehemsföräldrarna som delegationen från GR fick chans att prata med.

  Läs mer
 • 2017-05-09

  Presentation från: Att arbeta med traumatiserade – hur klarar vi det som personal?
  Nu kan du ta del av föreläsarens presentation från föreläsningen ”Att arbeta med traumatiserade - hur klarar vi det som personal?” som var på Burgården den 8 maj. 
  Läs mer
 • 2017-05-08

  På flykt – en workshop som känns i magen
  Hur skulle det vara att tvingas fly från Sverige mot en okänd framtid? Att ställas inför olika val – val som kan få kännbara konsekvenser? Detta fick deltagare i workshopen På flykt känna på idag på Burgårdens konferenscenter.
  Läs mer
 • 2017-04-27
  Barn med erfarenheter av flykt och trauma
  Nu kan du ta del av av föreläsarnas presentationer från föreläsningen ”Barn med erfarenheter av flykt och trauma – bemötande och insatser” som var på Burgården den 21 april.
  Läs mer
 • 2017-04-26
  Filmad föreläsning om Afghanistan
  Nu kan du se den filmade kunskapsföreläsningen om Afghanistan.
  Läs mer
 • 2017-04-18

  Sammanfattning från föreläsningen om Afghanistan
  Nu kan du läsa och ladda ner sammanfattningen från föreläsningen om Afghanistan 6 april.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund