GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tematräffar för stödboendepersonal

Nya Grannar erbjuder under våren 2018 tematräffar för medarbetare och chefer inom kommunala stödboenden för ensamkommande barn och ungdomar. 

Syftet med tematräffarna är att varva kompetensutveckling med kollegialt erfarenhetsutbyte.

Tematräff 1: Hur kan vi bygga ett boende med en struktur som är till för ungdomarna?

Tid och plats: 22 januari 2018, kl. 13.00-16.00
(Sista anmälningsdag, 12 januari 2018)


Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelse som skickas ut via e-post cirka två veckor före seminariet. 

För anmälan kontakta den lokala projektledarenöppnas i nytt fönster för Nya Grannar i din kommun.

 

 

Tillbaka till startsidan för Nya GRannar

Senast uppdaterad: 2017-12-19 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund