GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Temadag om heder och HBTQ

Nya Grannar bjuder in till temadag om heder och HBTQ. Dagen är uppdelad i två delar där förmiddagen fokuserar på hederskultur och eftermiddagen på HBTQ.

Fokus på förmiddagen är att reda ut vad hederskultur är och hur det tar sig uttryck dels i andra länder och dels i Sverige. Vi kommer att gå igenom hederskulturens logik samt konsekvensen av den för individer.

Eftermiddagen kommer att inledas med föreställningen ”Kärlekens pris”, en föreställning om balansgången mellan liv och död för hbtq-personer runt om i världen och i Sverige. Efter föreställningen ges en kortare föreläsning och efter den finns utrymme för frågor och svar.

Medverkande
Christina Malmqvist från Nationella Kompetensteamet som står bakom www.hedersfortryck.se, samt Tasso Stafilidis, skådespelare, författare och ordförande för West Pride.

Målgrupp
Temadagen vänder sig till personal inom socialtjänst, boenden, skola, elevhälsovård samt kultur- och fritid.

Datum: 2 februari 2018  
Tid: kl. 09.00 – 15.00 (registrering och kaffe kl. 08.30).
Anmälan senast: 15 januari 2018

För anmälan kontakta den lokala projektledarenöppnas i nytt fönster för Nya GRannar i din kommun.

 

 

Tillbaka till startsidan för Nya GRannar

Senast uppdaterad: 2017-12-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund