GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

MI-påbyggnad för dig som tidigare gått på två MI-uppföljningstillfällen

Nu finns möjlighet till påbyggnadsdag i MI - motiverande samtal, för dig som arbetar inom elevhälsan/skolan eller på boenden för nyanlända barn och ungdomar och som under hösten 2017 har deltagit på två MI-uppföljningstillfällen (halvdagar).  

 

Innehåll i workshopen:

• Framkalla förändringsprat och utforska motivationsfaktorerna: angelägenhet (vilja), självtillit och beredskap till förändring

• Förebygga och bemöta dissonans samt status quo-prat (motståndsyttranden)

• Förändringshjulet – en introduktion

• Att tillämpa MI beroende på personens beredskap att förändra: icke-redo, osäker, redo

Dagen är övningsbaserad – teori, praktiska övningar, samtalsexempel, reflektionsuppgifter och erfarenhetsutbyte integreras.

 
Målgrupp:
Personer som på olika sätt har förändringsinriktade samtal med barn och ungdomar, men också med föräldrar/vårdnadshavare och medarbetare. Påbyggnadsdagen vänder sig till dig som efter deltagande på uppföljningstillfällena hösten 2017 önskar få ta del av kunskaper motsvarande en MI-grundkurs (3 dagar).
Inför kursdagen förväntas deltagarna ha repeterat innehållet från tidigare MI-kurstillfällen.


Medverkande:
Utbildare från Peakvision. Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).


Datum:
 9 februari 2018  
Tid: kl. 9.00 – 16.00
Plats: Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelse som skickas ut via e-post cirka två veckor före seminariet. 
Anmäl dig senast: 19 januari 2018 
För anmälan kontakta den lokala projektledarenöppnas i nytt fönster för Nya GRannar i din kommun.

 

 

Tillbaka till startsidan för Nya GRannar

Senast uppdaterad: 2018-01-09 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund