GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Interkulturell kompetens i Lilla Edet

Inom ramen för Nya GRannar ges möjlighet till utbildning i interkulturell kompetens. Fokus är på hur du som medarbetare kan hantera kulturmöten i ditt arbete. I tisdags hölls workshopen i Lilla Edet.

─ Workshopen handlar om hur vi påverkas av vår egna historia och vilka konsekvenser detta får i yrkesutövningen. Vi fokuserar under dagen mindre på hur vi är olika varandra och mer på hur jag som medmänniska och medarbetare förhåller mig i mötet med ”den andre”, säger Patrick Gruczkun som är delprojektledare för Nya GRannar och utbildare i interkulturell kompetens.

Utbildningen vänder sig till kommunal personal som i sitt uppdrag möter nyanlända barn, unga eller vuxna.

─ Genom att blanda humor och allvar, teori och praktiska övningar tar vi oss an ett kontroversiellt ämne på ett inbjudande och tillåtande sätt. Vi måste inte tycka lika men vi behöver prata om det, med varandra.

Intryck från dagen:

Mahmoud Almujaber, boendestödjare, Lilla Edets kommun

Vad tar du med dig från dagens workshop?
─ Det var en bra dag! Vi är alla är olika men ändå lika. Workshopen fick mig att tänka till.


Erica Suraiya, kommunikatör, Lilla Edets kommun

Vad tar du med dig från dagens workshop?
─ Den har satt igång en process. Vi har inte blivit serverade några svar om hur vi ska tänka utan den har snarare gett mig frågor att reflektera över, viktiga frågor vad gäller att bemöta människor.

 

 

Bilder från workshopen:

Senast uppdaterad: 2018-01-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund