GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

AKTIVITETER OCH DOKUMENTATION

 

Dokumentation:

Vill du färska upp minnet, eller kunde du inte delta? Här hittar du dokumentation från flera av våra aktiviteter.

 

Aktuella aktiviteter:

Anmälan till aktiviteter sker via din lokala projektledare.
Kontaktuppgifter till din lokala projektledare hittar du här.

  

   _____________________________________________

MI grundkurs för dig som jobbar inom skolan eller elevhälsovården

Tredagarskursen med start i mars.

Tid och plats:
Dag 1: 20 mars 2018 kl. 9-16
Dag 2: 10 april 2018 kl. 9-16
Dag 3: 26 april 2018 kl. 9-16
(Sista anmälningsdag, 20 februari 2018)

För anmälan kontakta den lokala projektledarenöppnas i nytt fönster för Nya GRannar i din kommun.

 

 ________________________________________________

 

MI-utbildning för dig som möter nyanlända på boende eller inom kultur och fritid

Tredagarskursen kommer ges vid två tillfällen i vår, båda med start i mars.

Tid och plats:
Dag 1: 13 mars 2018 kl. 9-16
Dag 2: 14 mars 2018 kl. 9-16
Dag 3: 19 april 2018 kl. 9-16
(Sista anmälningsdag, 13 februari 2018)

För anmälan kontakta den lokala projektledarenöppnas i nytt fönster för Nya GRannar i din kommun.

Tid och plats:
Dag 1: 22 mars 2018 kl. 9-16
Dag 2: 23 mars 2018 kl. 9-16
Dag 3: 9 april 2018 kl. 9-16
(Sista anmälningsdag, 22 februari 2018)

För anmälan kontakta den lokala projektledarenöppnas i nytt fönster för Nya GRannar i din kommun.

 

   ________________________________________________


Att hantera hot och våld

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper om att förebygga, hantera och efterarbeta hotfulla och våldsamma situationer.

Tid och plats: 27 april 2018, kl. 09.00 – 16.00
(Sista anmälningsdag, 6 april 2018)
Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelse som skickas ut via e-post cirka två veckor före seminariet.

För anmälan kontakta den lokala projektledarenlänk till annan webbplats för Nya Grannar i din kommun.   _____________________________________________

Bemötande och insatser för barn och ungdomar med upplevelser av flykt och trauma

Vi bjuder in till en utbildningsdag om bemötande och insatser för barn och ungdomar med upplevelser av flykt och trauma.
Dagen inleds med en grundföreläsning som under eftermiddagen följs upp med konsultation i mindre grupper.

Tid och plats: 23 maj, kl. 8.30-15.00
(sista anmälningsdag är 7 maj)

 _____________________________________________


Bemötande utifrån ett lågaffektivt perspektiv

Under utbildningsdagen kommer vi att fokusera på hur vi genom vårt bemötande kan påverka samarbetet med de vi möter och eventuell uppkomst av beteenden som utmanar oss och våra verksamheter.

Tid och plats: 
1 juni 2018, kl. 08.30 – 16.00
(Sista anmälningsdag, 4 maj 2018) Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelse som skickas ut via e-post cirka två veckor före seminariet.

För anmälan kontakta den lokala projektledarenlänk till annan webbplats för Nya Grannar i din kommun.

 

  ______________________________________________

 

Länderkunskap Somalia och Eritrea

Seminariet ger en övergripande bild av aktuella religiösa, politiska och socixala förhållanden som råder i Somalia och Eritrea, välkommen!

Tid och plats:  12 jun, kl. 8.30-12
(sista anmälningsdag är 15 maj)

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelse som skickas ut via e-post cirka två veckor före seminariet. 

 

  ______________________________________________

 

Slutkonferens för projekt Nya GRannar

Tid och plats:  21 september. Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelse som skickas ut via e-post cirka två veckor före seminariet. 

  • Mer info kommer

 

   ______________________________________________

 

Interkulturell kompetens – lokala workshops
Denna workshop knyter an till ”Kunskapsseminarierna om Afghanistan, Syrien, Somalia och Eritrea”. Här går vi från fakta om religion, kultur och länder till att arbeta med medarbetarnas förhållningssätt och beteende. Fokus blir hur jag som medarbetare kan hantera kulturmöten på arbetsplatsen, med kollegor och ungdomar.

Medverkande: Patrick Gruczkun, projektledare i Nya GRannar som under flera år arbetat på olika sätt med interkulturell kommunikation. Dels som projektledare i internationella samverkansprojekt men också som utbildare med fokus på interkulturell kompetens, kommunikation och konflikthantering.

Tid och plats: Kommer ske under våren ute i kommunerna.
Information om tid, plats och anmälan får du via din lokala projektledare.

     ___________________________________________________


Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering – lokala workshops
Workshopen syftar till att konkretisera hur verksamheterna kan arbeta med och utvecklas med hjälp av perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Utifrån teoretisk och praktisk kunskap är målet att tillsammans formulera hur man hittills arbetat med perspektiven och hur man kan jobba vidare.

Medverkande: Thomas Lidén, process- och projektledare på Pedagogiskt Centrum med fokus på jämställdhet och jämlikhet. Har mångårig erfarenhet från funktionshinderrörelsen och jobbar idag i flera projekt med processtöd kopplat till ESF’s horisontella kriterier samt som projektledare inom SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

Tid och plats: Kommer ske under våren ute i kommunerna.
Information om tid, plats och anmälan får du via din lokala projektledare.

     ___________________________________________________

 

Välkommen till en kombinerad visning av Afghan Tales och utställningen Korsvägar på Världskulturmuseet
Världskulturmuseet är en plats som i dialog med omvärlden verkar för att människor ska känna sig hemma över gränser och engagera sig för en gemensam framtid. Här kan du uppleva utställningar och program av olika slag.

Vi erbjuder nu en specialvisning av utställningen Afghan Tales och Korsvägar för dig som arbetar i verksamheter som skola, socialtjänst och boenden för nyanlända.

Afghan tales
Vad ser du framför dig när du hör ordet Afghanistan? I utställningen Afghan Tales får vi ta del av personliga fotografier som visar oss många olika sidor av samtidens Afghanistan; vardagslivet, den vackra naturen, storstaden Kabul och mycket mer.

Korsvägar
Varje dag tvingas människor över hela världen fatta det svåra beslutet att lämna sina hem. Kanske tvingas de fly på grund av krig eller förföljelse, kanske på grund av miljökatastrofer eller fattigdom. Orsakerna bakom är oftast komplexa och sammanvävda med varandra - en påminnelse om samhällets misslyckande gällande hållbarhet, stabilitet och respekt för mänskliga rättigheter.

Information om tid och anmälan får du via din lokala projektledare.

     ___________________________________________________

 

Dokumentation:

Vill du färska upp minnet, eller kunde du inte delta? Här hittar du dokumentation från flera av våra aktiviteter.

 

  1. Tillbaka till startsidan för Nya GRannarKommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund