GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Boende för äldre & tillgänglighet

Idag finns inte tillräckligt med bra och tillgängliga bostäder som kan möta behoven hos en åldrande befolkning. Hur kan man skapa goda boendemiljöer för äldre? Hur kan tillgängligheten bli bättre i redan befintliga bostäder?

Under flera år har FoU i Väst/GR genomfört olika aktiviteter för att bidra med kunskaper kring dessa temaområden.

Här hittar du skrifter och information om olika projekt och studier som handlar om de här frågorna:

Aktuella projekt

AllAgeHub är ett forsknings-, innovations- och utvecklingscentrum under uppbyggnad. Syftet är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik.

  1. Läs mer

DIABAHS är ett projekt som handlar om huruvida samverkan med lokalsamhället är ett sätt för arkitekter/byggherrar att skapa ett hållbart boende för seniorer.

  1. Läs mer

Trygghetsbostäder i Rambergsstaden är ett projekt där White Arkitekter bygger och FoU i Väst/GR tillsammans med Chalmers Arkitektur genomför följeforskning.

  1. Läs mer

Kontaktperson på GR

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund