GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ledamöter i styrgruppen för social välfärd

Namn

Kommun

Henrik Ripa (M) ordförande

Lerum

Eva Borg (S) vice ordförande

Kungsbacka

Marcus Claesson (L)

Mölndal

Marina Johansson (S)

Göteborg

Manijeh Mehdiyar (MP)

Göteborg

Maria Rydén (M)

Göteborg

Jonas Mårdbrink (M)

Partille

Mona Haugland (S)

Kungälv

Lena Hedlund (KD)

Stenungsund

Azar Hedemalm (MP)

Tjörn

Jonas Lundgren (SD)

Ale

Sebastian Aronsson (S)

Alingsås

Kent Lagrell (M)

Öckerö

Mats Nilsson (V)

Lilla Edet

Siw Hallbert (S)

Härryda

 

sociala-styrgruppen

Styrgruppen för social välfärd, januari 2017 (några ledamöter saknas på bilden).

Kommande möte

Föregående möte

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund