GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Styrgruppen för arbetsmarknad

Styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för GR:s arbete inom arbetsmarknadsområdet. Femton ledamöter från de tretton medlemskommunerna, utses till styrgruppen av GR:s styrelse.

Arbetsmarknadspolitiken är en nationell angelägenhet och staten har ansvaret. Men politiken behöver en lokal anpassning och förankring. Genomförandet av arbetsmarknadspolitiken sker i kommunerna i samverkan mellan arbetsförmedling, företag, fackliga företrädare, utbildningsansvariga, kommunala näringslivs- och arbetsmarknadsföreträdare.

Styrgruppens mötesdatum 2018

Samtliga träffar är kl 9.00-12.30 med efterföljande lunch.

 • 22 februari
 • 12 april
 • 9 maj
 • 30 augusti
 • 26 september
 • 8 november

Syfte och uppdrag

 • Verka för friare och flexiblare användande av arbetsmarknadspolitiska medel utifrån lokala och regionala förutsättningar 
 • Ta initiativ till överläggningar mellan medlemskommunerna och andra berörda parter i den gemensamma arbetsmarknadsuppgiften
 • Medverka till idé- och erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna
 • Driva projekt med olika aktörer inom verksamhetsområdena arbetsmarknad, näringsliv och utbildning
 • Aktivt bevaka regionens intresse genom uppvaktningar, remissyttrande m.m.

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Eva Carlsson (S)
Ordförande, Partille

Zara Blidevik (M)
Vice ordförande, Lilla Edet

Kontaktpersoner på GR

Ulrica Furby

031-335 5025
0766-45 33 13


Linda Karlsson
031-335 52 04

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund