GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Boka in 22 oktober för konferens om ungas livssituation

Under hösten 2017 genomförde nio kommuner i Göteborgsregionen den så kallade Lupp-undersökningen bland sina högstadie- och gymnasieelever. Lupp-enkätens frågor handlar bland annat om fritid, skola, arbete, hälsa, trygghet och inflytande. 

Den 22 oktober kommer vi att anordna en konferens i Göteborg med undersökningen som utgångspunkt. På konferensen berättar GR-kommunerna om hur Lupp-undersökningen bidrar till kunskap och inspiration i det lokala utvecklingsarbetet.

Målgruppen för konferensen är politiker, förvaltningschefer, chefstjänstemän, medarbetare inom berörda verksamhetsområden och representanter från ungdomsforum.

Mer detaljerat program och inbjudan kommer i juni.

Läs mer om konferensenPDF

Läs mer på sidan Lupp - lokal uppföljning av ungdomspolitiken

 

Kontaktperson på GR: Åsa Nilsson (konferensens innehåll) och Kristina Elofsson (praktiska frågor)

Senast uppdaterad: 2018-04-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund