GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2015-05-28

  Nyhetsbrev maj 2015 från FoU i Väst/GR


  Läs om utvecklings- och innovationscenter vid Johanneberg Science Park, regionalt kompetenscentrum för myndighetsutövningen inom den sociala barnavården, trygghetsboende, temadagar om möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning med mera.
  Läs mer
 • 2015-05-28

  Utveckling och innovation för bättre boendemiljö, tillgänglighet och ny teknik


  Elva GR-kommuner och en rad andra aktörer planerar tillsammans för ett utvecklings- och innovationscenter vid Johanneberg Science Park i Göteborg.
  Läs mer
 • 2015-05-26

  Är du intresserad av att utveckla den sociala välfärden i Göteborgsregionen?


  GR söker planeringsledare för frågor inom områdena individ- och familjeomsorg samt stöd vid funktionsnedsättningar, samt forskare inom barn- och ungaområdet.
  Läs mer
 • 2015-05-21

  Utmaningar i åldrande och hälsa – från åldrande cell till äldre i samhället


  Välkommen till ett seminarium den 28 maj som arrangeras av AgeCap, ett forskningscentrum vid Göteborgs universitet.
  Läs mer
 • 2015-05-20

  "Vem är jag utan cannabis?"


  Hur väl fungerar öppenvårdsbehandling för personer som använder cannabis? Hur upplever klienterna behandlingen? Och vilket blir utfallet? Om detta handlar denna rapport från Trestad2, storstädernas satsning mot cannabis.
  Läs mer
 • 2015-05-18

  Socialt ansvarsfull upphandling


  GR har beviljats projektpengar från VGR för att bidra till att regionen uppnår de mål som är satta i tillväxtprogrammet VG2020. Projektet syftar till att öka kunskapen inom GR-kommunerna om social hänsyn vid upphandling och idéburet offentligt partnerskap.
  Läs mer
 • 2015-05-18

  Välbesökt seminarium om trygghetsboende – ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare


  Den 7 maj arrangerade FoU i Väst ett välbesökt seminarium om trygghetsbostäder med föredrag från Helsingborg, Alingsås, Lysekil, Göteborg, Chalmers Arkitektur och FoU i Väst.
  Läs mer
 • 2015-05-18

  Barnets rättigheter i vårdnadstvister – slutrapport från ett projekt som Allmänna Barnhuset drivit i samarbete med bland andra FoU i Väst


  Rapporten sammanfattar utvecklingsarbetet i sex kommuner, utvärderingsresultat, den kunskapssammanställning som togs fram i samband med projektstart samt ett urval av lagtext och artiklar i barnkonventionen som reglerar arbetet.
  Läs mer
 • 2015-05-13

  SABO bjuder in till forskarfrukost: Tryggt i trygghetsboenden?


  Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR, föreläser på detta webbsända seminarium den 20 november.
  Läs mer
 • 2015-05-13

  Mat, måltider och näring för god vård och omsorg!


  Högskolan Kristianstad bjuder in till en inspirationsdag den 25 maj om hur vi förebygger och behandlar undernäring.
  Läs mer
 • 2015-05-11

  "De behöver mer än bara prat om sitt föräldraskap"


  Dagens Eko rapporterar om de behov som föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar har. Och att föräldrarna kan få ett gott stöd genom föräldrautbildningsprogrammet PYC (Parenting Young Children).
  Läs mer
 • 2015-05-07

  Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården


  GR har på uppdrag av medlemskommunerna tagit fram en handlingsplan för introduktion och fortbildning för personal inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården.
  Läs mer
 • 2015-05-05

  Nyckeltal hälsa-ohälsa 2014


  Den nya sammanställningen av nyckeltal inom personalområdet visar bland annat att sjuktalen inom GR fortsätter att öka.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund