GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2014-09-30

  Nyhetsbrev september 2014 från FoU i Väst


  Läs bland annat om kostnadsfri webbutbildning, att mäta barns och ungas hälsa och livsvillkor, stor konferens om palliativ vård samt grundutbildning i föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children.
  Läs mer
 • 2014-09-29

  Grundkurs i föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC)


  Programmet används tillsammans med föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år. I mars 2015 har yrkesverksamma i kommuner och stadsdelar möjlighet att gå en grundutbildning så att man kan börja arbeta med PYC.
  Läs mer
 • 2014-09-29

  Att mäta barns och ungas hälsa och livsvillkor


  En del av en socialt hållbar utveckling i Göteborgsregionen.
  Läs mer
 • 2014-09-25

  Från brytpunktssamtal till efterlevandestöd


  Vill du medverka på en större konferens den 11 mars 2015 med fokus på god palliativ vård och omsorg?
  Läs mer
 • 2014-09-19

  Att förstå socialt arbete


  Ett seminarium om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör. Välkommen till Stockholm den 8 november!
  Läs mer
 • 2014-09-16

  Ta del av höstens utbildningar på GR


  GR erbjuder utbildningar, kurser och konferenser inom många områden. Ett urval av höstens utbud kan du läsa om i vårt senaste nyhetsbrev.
  Läs mer
 • 2014-09-12

  "Pusselbiten som saknades"


  En utvärderingsrapport om en samverkansmodell i Partille kommun för personer med komplexa vårdbehov.
  Läs mer
 • 2014-09-09

  Hur är det att vara ung i Göteborgsregionen i dag?


  FoU i Väst/GR har undersökt livsvillkor, levnadsvanor och attityder hos ungdomar i högstadiets åk 8 och gymnasiets år 2.
  Läs mer
 • 2014-09-05

  Doktorsavhandling som läggs fram idag: Governing the unaccompanied child – media, policy and practice


  Live Stretmos avhandling om ensamkommande barn och ungdomar bygger bland annat på en studie som genomfördes vid FoU i Väst.
  Läs mer
 • 2014-09-05

  GR spelar in film på Furulunds äldreboende


  Filmen kommer att användas i en webbutbildning om omvårdnadsåtgärder som komplement eller alternativ till läkemedelsbehandling.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund