GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2014-04-29

  Metoder för systematisk uppföljning av insatser riktade till barn, unga och familjer


  En kartläggning av befintliga metoder och ett diskussionsunderlag.
  Läs mer
 • 2014-04-28

  Ta examen i evidensbasering!


  För dig som vill arbeta med förändringsarbete och ökad kunskapsanvändning. Det finns några platser kvar på masterprogrammet som startar i höst!
  Läs mer
 • 2014-04-24

  Ensamkommande barn och ungdomar – psykisk hälsa och traumasymptom


  Ladda ner kostnadsfritt! Ett informations- och diskussionsunderlag för dig som möter ensamkommande barn.
  Läs mer
 • 2014-04-17

  GRAF träffade Irlands socialminister på The Job Shadow Day


  Den 9 april var GRAF-projektet i Dublin för att ta del av The Job Shadow Day, som syftar till att förändra attityder kring de funktionsnedsattas roll på arbetsmarknaden.
  Läs mer
 • 2014-04-17

  Ta del av dokumentationen från Mötesplats Funktionhinder 2014


  Den 2–3 april arrangerade GR Mötesplats Funktionshinder på Eriksbergshallen i Göteborg. Under dagarna fångades några av föreläsningarna och seminarierna i en dokumentation, som du kan ladda ner här.
  Läs mer
 • 2014-04-15

  Nyhetsbrev från FoU i Väst/GR


  Läs bland annat om Fokus Framtid, ungdomars syn på sin egna situation och seniormedicin.se
  Läs mer
 • 2014-04-15

  Äldre & läkemedel: seniormedicin.se


  Ett nytt webbaserat stöd med fakta och praktiska råd vid läkemedelsbehandling av äldre.
  Läs mer
 • 2014-04-10

  Utvärdering av Fokus Framtid


  Ett lyckat projekt som ska förkorta tiden till fortsatt utbildning eller arbete för personer med svenska som andraspråk.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund