GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2013-12-20

  Alternativ till läkemedelsbehandling av äldre


  GR söker sjuksköterskor och undersköterskor som vill delta i en fokusgrupp.
  Läs mer
 • 2013-12-20

  Skör och äldre – vad händer med tänder?


  Den här FoU-rapporten visar att det är angeläget att äldres munhälsa sätts på agendan, både i kommuner och i tandvården.
  Läs mer
 • 2013-12-19

  Hur kan den palliativa vården förbättras med stöd av Svenska Palliativregistret?


  FoU i Väst bjuder in till ett halvdagsseminarium den 19 februari 2013.
  Läs mer
 • 2013-12-19

  Programmet för Mötesplats Funktionshinder klart


  Den 2–3 april 2014 arrangerar GR Mötesplats Funktionshinder i Eriksbergshallen. Nu är programmet klart att laddas ner!
  Läs mer
 • 2013-12-18

  Seminarium om värdet av tillgängligt boende


  FoU i Väst arrangerade den 5 november ett seminarium som handlade om ekonomisk nytta av tillgänglighet och flyttmönster hos äldre.
  Läs mer
 • 2013-12-18

  Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser – stöd till brottsoffer


  Vilka kommuner i Göteborgsregionen har genomfört undersökningar av den enskildes uppfattning om verksamheten och använt resultaten för verksamhetsutveckling? Dessa frågor och fler undersöks i Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer.
  Läs mer
 • 2013-12-13

  Möjlighet till arbete för personer som står utanför arbetsmarknaden


  Funkar är en förstudie där nio kommuner i Göteborgsregionen kartlägger och analyserar området funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och samsjuklighet kopplat till arbete och sysselsättning.
  Läs mer
 • 2013-12-13

  Bättre samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen


  Vilka områden behöver kommunerna och Arbetsförmedlingen samverka bättre kring? Hur kan samverkan utvecklas och förbättras? De här frågorna ska kartläggas i projektet Mellan Rum 2.0 som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).
  Läs mer
 • 2013-12-11

  Vill du medverka som föredragshållare på en nordisk konferens i Göteborg?


  Nu söker vi dig som är praktiskt verksam, beslutsfattare eller forskare.
  Läs mer
 • 2013-12-06

  Du kommer väl till mötesplats Funktionshinder 2014?


  Den 2–3 april 2014 är det dags för Mötesplats Funktionshinder i Erikbergshallen.
  Läs mer
 • 2013-12-02

  Barnets rättigheter i vårdnadstvister


  Välkommen till ett seminarium den 20 februari 2014 om ett nyligen avslutat utvecklingsprojekt.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund