GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2013-10-25

  Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser


  Den här rapporten rör stöd till personer med funktionsnedsättning.
  Läs mer
 • 2013-10-18

  Den svåra konsten att utveckla vård och omsorg till demenssjuka


  En slututvärdering av ett projekt i Mölndals stad
  Läs mer
 • 2013-10-16

  Nytt nummer av tidskriften FOURUM


  Läs bland annat om...
  Läs mer
 • 2013-10-15

  Kompetens och stabilitet i den sociala barnavården - tryggt och säkert för barn och unga


  Vi har platser kvar till detta högaktuella seminarium den 22 november!
  Läs mer
 • 2013-10-11

  Trygghetsboende i allmännyttan


  Alingsåshem och Karlstads Bostads AB berättar om sina erfarenheter vid ett seminarium den 5 november.
  Läs mer
 • 2013-10-10

  Palliativ vård och omsorg - den sista tiden på ett boende


  Välkommen till ett seminarium den 25 november.
  Läs mer
 • 2013-10-08

  Stöd till samverkan kring vården av de mest sjuka äldre


  En utvärderingsrapport om projektet In- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre (INUT)
  Läs mer
 • 2013-10-08

  Varenda ungdom ska veta vad de ska göra i juni efter studenten


  En rapport om en samverkansmodell i Kungälv
  Läs mer
 • 2013-10-08

  Dokumentation från årets Mötesplats IFO


  Den 2 oktober 2013 genomfördes Mötesplats IFO för elfte gången. Här kan du ta del av en samlad dokumentation från dagen med mingel och referat. Mötesplats IFO är ett årligt återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för kommunernas egna verksamheter inom Individ- och familjeomsorg. Syftet med dagen är att utbyta erfarenheter och generöst dela med sig av kunskap i presentationer och diskussioner.
  Läs mer
 • 2013-10-07

  Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser


  Två nya rapporter som rör missbruks- och beroendevård samt social barn- och ungdomsvård.
  Läs mer
 • 2013-10-02

  Medarbetare sökes till läkemedelsprojekt


  FoU i Väst/GR söker en sjuksköterska.
  Läs mer
 • 2013-10-01

  Teamverktyg vid rehabilitering av äldre


  En utvärdering av införandet av Traffic Light system på en korttidsenhet
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund