GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2013-04-25

  Mod att utmana – Socialchefsdagarna 2013


  Hur modig är du i vardagen? Socialchefsdagarna 2013 handlar om att utmana våra inre rädslor, de som riskerar att få oss att blunda, för att det är mycket enklare så. Till Malmö i september kommer en kvinna som verkligen vågar det – människorättsförkämpen Sahar El-Nadi, som var med på Tahrirtorget under den egyptiska revolutionen 2011. Sahar El-Nadi är en oberoende föreläsare, författare och konsult inom kreativ kommunikation och interkulturella frågor. Dessutom kommer Nina Björk, Lars Trägårdh, Maria Wetterstrand, Marta Szebehely, Jan-Åke Jonsson och många fler föreläsare och seminarieledare. Här kan du ta del av programmetPDF, och här kan du anmäla dig till socialchefsdagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Läs mer
 • 2013-04-19

  Badrum för äldre - renovering och nytänkande


  Ladda ner material från vår konferens den 12 april!
  Läs mer
 • 2013-04-11

  Barn i samhällsvård


  Välkommen till en regional konferens den 27 maj om skolgång och hälsa för barn i samhällsvård.
  Läs mer
 • 2013-04-11

  Föräldrastödsprogram - spelar det någon roll vad man väljer?


  Välkommen till en heldagskonferens den 29 maj.
  Läs mer
 • 2013-04-09

  Hur ser vi på vår gemensamma framtid i Göteborgsregionen?


  Närmare 200 fullmäktigeledamöter samlades på Svenska Mässan den 19 mars för att reflektera kring resultatet av de rådslag om Uthållig tillväxt som genomförts under hösten och våren i GRs 13 medlemskommuner. Syftet är att föra det gemensamma samtalet kring regionens möjligheter och utmaningar ett stegvidare och ytterligare förstärka kommunernas delaktighet i regionens utveckling.
  Här kan du ta del av dokumentation från rådslagskonferensen.PDF

  Läs mer
 • 2013-04-09

  Vad kan man lära av projekt Gôrbra för äldre?


  Nu är utvärderingen av detta försöksprojekt om äldres boende klar.
  Läs mer
 • 2013-04-05

  Palliativ vård och omsorg om äldre - Att möta och hantera svåra frågor


  Välkommen till ett seminarium den 20 maj!
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund