GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2013-03-25

  Hållbara strukturer för organisatoriskt lärande


  Slutrapport för GRo-projektet
  Läs mer
 • 2013-03-22

  Biståndsbedömning för personer med demenssjukdom, 21 mars 2013


  Enligt de Nationella riktlinjerna ökar den demenssjukes möjlighet att påverka sin kommande vård och omvårdnad om en tidig social utredning görs. GR anordnade en utbildningsdag den 21 mars 2013 för att ge biståndshandläggare kunskaper om biståndsbedömning enligt SoL och LSS för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer.
  Läs mer
 • 2013-03-22

  Cannabisanvändning bland ungdomar


  En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention
  Läs mer
 • 2013-03-22

  Ökat lärande och bättre hälsa genom reflektion i vardagen?


  En utvärdering av REFLEX - en spegling i äldreomsorgen
  Läs mer
 • 2013-03-20

  Gratis seminarium och inspirationsföreläsningar om tillgänglighet


  Välkommen till Svenska Mässan och Leva & Fungera den 16 april!
  Läs mer
 • 2013-03-13

  Biståndsbedömning och bemanning i särskilda boenden


  Välkommen till ett dialogseminarium den 22 april för politiker, chefer, biståndshandläggare, hälso- och sjukvårdspersonal och undersköterskor.
  Läs mer
 • 2013-03-13

  BBIC - nyheter, erfarenheter och reflektioner ur ett ledarperspektiv


  Den 29 april välkomnar vi chefer och ledare i Göteborgsregionen till en dag med BBIC i fokus.
  Läs mer
 • 2013-03-05

  Tillgänglighetsinventering av bostäder - vilka verktyg finns?


  Nu kan du kostnadsfritt ladda ner den här katalogen!
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund