Du är här:

Nätverket för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer

Medlemskommunernas chefer inom detta område samlas återkommande för informations- och erfarenhetsutbyte, men också för att ta initiativ i frågor som med fördel kan hanteras i en mellankommunal samverkan. Nätverket fungerar också som en plattform där medlemskommunerna kan träffa företrädare för den nationella nivån, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Socialstyrelsen.

Handlingsplan
Nätverket har antagit en gemensam handlingsplan som behandlar syfte, arbetsformer och prioriterade frågor för nätverkets arbete. Nätverket ska driva strategiska regionala utvecklingsfrågor som bidrar till bättre förutsättningar för att möta den demografiska förändringen med en åldrande befolkning samt för att utveckla framtidens äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Under 2015-2020 vill nätverket prioritera följande frågor: Välfärdsteknologi, Personal- och kompetensförsörjning, Förebyggande och hälsofrämjande arbete, Innovation och Omvärldsbevakning.

Mötestider 2018

 • 8-9 februari (lunch till lunch)
 • 6 april kl. 9–12
 • 24 maj kl. 9–12
 • 14 september kl. 9–12
 • 25 oktober kl. 9–12
 • 7 december kl. 9–12

Mötestider 2019

 • 7-8 februari lunch till lunch ev. studieresa
 • 4 april kl. 9-12
 • 23 maj kl. 9-12
 • 12 september kl. 9-12
 • 24 oktober kl. 9-12
 • 5 december kl. 9-12


Mötesanteckningar


Nätverket för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer, 2018

Nätverket för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer, 2018

Medlemmar i nätverket, mars 2018

Agneta Caderoth Åstedt, Göteborgs Stad
Ann-Charlotte Nyrén, Tjörn
Annelie Westlund, Lerum
Annika Strandberg, Göteborg
Annika Ljungh, Ale
Ann-Sofie Borg, Ale
Arto Niskala, Öckerö
Camilla Andersson, Mölndal
Carina Fransson, Härryda
Cecilia Malm, Stenungsund
Christin Hannu, Partille
Christina Wadell, Mölndal
Daniel Puš, Göteborg
Elisabeth Sjöberg, Kungälv
Fredrik Forsberg, Alingsås
Gunilla Lundgren, Partille
Helen Gillquist, Alingsås
Karin Magnusson, Göteborgs Stad
Lilian Bohlin, Tjörn
Lotta Jonzén, Lerum
Mariette Petric, Mölndal
Noomi Holmberg, Kungälv
Sandra Hulten Johansson, Göteborgs Stad
Snezana Hadziselimovic, Kungälv
Sonny Dahl, Alingsås
Susanne Albinsson, Stenungsund
Tina Forsgren, Härryda
Yvonne Gunnarsson Nord, Lilla Edet


Kontaktperson på Göteborgsregionen

Anna Haglund
031-335 51 76

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund