Du är här:

ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL VÄLFÄRD 

Göteborgsregionens avdelning för arbetsmarknad och social välfärd är en regional utvecklingsarena som arbetar inom områdena arbetsmarknad, hälso-och sjukvård, nyanländas etablering och integration, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare. Genom nätverk, forskning samt kompetens- och verksamhetsutveckling är vi en mötesplats för drygt 20000 anställda och förtroendevalda från våra 13 medlemskommuner.

NYHETER

 • 2019-04-17
  Projekt Modig ska ge mer omsorg med digital teknik
  Nu är projekt Modig i gång. Modig ska stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Bakgrunden är det allt större behovet av kunskap om modern teknik och digitalisering i dessa verksamheter.
  Läs mer
 • 2019-04-17
  Boka in Västsvenska EU-konferensen: Hur når vi klimatneutralitet i Västsverige?
  3-4 oktober i Göteborg är det dags för den Västsvenska EU-konferensen, för 17:e året i rad. Konferensen är en mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling i Västsverige utifrån ett europeiskt perspektiv.
  Läs mer
 • 2019-04-17
  Utvärdering av samtalscirklar på äldreboende
  "Samvaro och samtal om minnen från förr" heter rapporten som sammanfattar utvärderingen av ett projekt kring livsfrågor på äldreboende. Syftet med projektet var att ge de äldre möjlighet att samtala om existensiella frågor.
  Läs mer
 • 2019-04-16
  Hur kan vi minska och motverka segregation?
  Våren 2018 utlyste Delegationen mot segregation (Delmos) medel för att stödja projekt vars syfte är att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Göteborgsregionen (GR) var en av de organisationer som beviljades medel och nu är rapporten klar.
  Läs mer
 • 2019-04-12
  Tidning om att vara anhörig till äldre med psykisk ohälsa
  För en anhörig till en person med psykisk ohälsa kan det uppstå många dilemman och motstridiga känslor. I tidningen Psykisk ohälsa hos äldre – Hur är det att vara anhörig? kan du läsa om bland annat personcentrerad vård och växelvård, och om dilemmat när individen inte vill ha hjälp men anhöriga ser att det behövs.
  Läs mer
 • 2019-04-12
  Hur känner vi igen föräldrar med kognitiva svårigheter?
  Frågan kanske låter konstig men att bli förälder är en utmaning. Ännu större kan utmaningen bli för föräldrar som själva har kognitiva svårigheter. En förutsättning för att kunna erbjuda de föräldrarna stöd är att vi vet vilka de är.
  Läs mer
 • 2019-04-04
  Föräldrastöd: Det finns många sätt att vara förälder
  Hur skapas förutsättningar för föräldraskap som främjar barns hälsa och utveckling? Välkommen till ett kostnadsfritt dialogseminarium om föräldrastöd den 10 maj!
  Läs mer
 • 2019-04-01
  Ta kommandot över digitaliseringen!
  I samarbete med DigJourney erbjuder nu GR ett tredagars intensivt kunskapslyft, för transformationsledare i offentlig sektor i Göteborgsregionen.
  – Förmågan att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är avgörande för att kunna möta invånarens förväntningar och de utmaningar som kommunerna står inför, säger Johan Kjernald som är digitaliseringsstrateg på GR.

  Läs mer

Prenumerera och följ

Via nyhetsbrev, prenumerationer och sociala medier kan du följa oss och snabbt få del av nyheter inom våra verksamheter.

 1. Läs mer

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Göteborgsregionen erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Göteborgsregionen, FoU i Väst jobbar med forskning, utveckling och kunskapsspridning.

Styrgrupper, nätverk och medarbetare

Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd är en kompetensresurs inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet till nytta för och på uppdrag av medlemskommunerna.

Styrgruppen för social välfärd och styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för avdelningens arbete.

Göteborgsregionen (GR) är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan. Inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet finns det flera nätverk och samrådsgrupper som träffas regelbundet.

Här hittar du en förteckning över alla medarbetare på Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd:

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund