GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2018-03-13

  GR söker ny avdelningschef för arbetsmarknad och social välfärd


  Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! På avdelningen arbetar vi inom områdena arbetsmarknad, hälso-och sjukvård, nyanländas etablering, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare. Några av de mest utmanande frågorna handlar om integration, kompetensförsörjning, social hållbarhet, digitalisering och välfärdsteknik.
  Läs mer
 • 2018-03-09

  GR söker vikarierande planeringsledare för äldreområdet


  Som planeringledare är du en nyckelperson i GR-kommunernas gemensamma utvecklingsarbete. Ta chansen och sök ett av regionens roligaste och viktigaste jobb!
  Läs mer
 • 2018-03-06

  Boendeprognoser för särskilda boendeformer inom funktionshinder-och äldreomsorgsområdet


  En kartläggning av hur 11 GR-kommuner arbetar med att prognostisera behovet av särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.
  Läs mer
 • 2018-03-05

  Hur förebygger vi psykisk ohälsa och främjar psykisk hälsa hos äldre?


  Nu kan du ladda ner föreläsarnas presentationer från vår konferens den 28 februari. Inom kort publicerar vi också en konferensrapport som sammanfattar innehållet i konferensen.
  Läs mer
 • 2018-03-02

  Nyckeltal personalhälsa 2017 – kortrapport


  För sextonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram nyckeltal inom personalområdet som beskriver sjukfrånvaron och andra förhållanden för kommunernas anställda. 
  Läs mer
 • 2018-03-01

  Dags att meddela intresse för idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess


  Är din kommun eller organisation intresserad av att delta i ett idéutvecklingsprojekt i AllAgeHubs innovationsprocess 1.0? Nu öppnar vi upp för aktörer att meddela intresse kring någon av de utmaningar som brukare och kommuner identifierat.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund