GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Statistik & Kartor

Kartor som beskriver Göteborgsregionen och Västsverige på allehanda vis. Här finns tredimensionella varianter likt den nedan och sådana som går att rotera för att få bästa förståelse. Även mer traditionella tvådimensionella kartor finns. Många av kartorna är baserade på statistik ur Västdatabasen som har socioekonomisk lägesbunden individdata som här presenteras på kilometerrutor. Andra kommunkartor över hela Västsverige är baserade på statistik ur Kolada. Kartorna får gärna användas.

Kontaktperson på GR: Per Kristersson

Sidorna är under uppbyggnad!

Befolkning Göteborgsregionen

Befolkning Göteborgsregionen

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund