GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

2017-11-20

 • LVU-kurslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Lagen om vård av unga
  FULLTECKNAD

 

2017-11-23

 1. MI-Utbildning
  länk till annan webbplats
  FULLTECKNAD - se nya datum 13 nov 2017 och 24/1, 7/3 & 18/4 2018

 

2017-11-23

 1. Att hjälpa nya att skapa en struktur i sitt arbete
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  En utbildningsdag inom ramen för Yrkesresan - barn och unga.

 

2018-01-11

2018-01-24

 1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2018-03-07

 1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2018-03-14

 

2018-04-18

 1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

     Tips på extern webbutbildning i Lex Sarah:

Webbutbildning

Kontakt

Nicholas Singleton
031-335 50 81

Kristina Elofsson
031-335 53 16

Karin Westberg
031-335 53 88

Vill du få kursnytt om socialt arbete?

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund