GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

2017-11-20

 • LVU-kurslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Lagen om vård av unga
  FULLTECKNAD

 

2017-11-20

FULLTECKNAD! Det går bra att anmäla sig på reservlistan.

 

2017-12-15

 • Ny Kommunal- och Förvaltningslag
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Kommunallagen 19 december FULLTECKNAD Nytt tillfälle 24 januari, för anmälan se nedan
  Förvaltningslagen 15 december alt. 20 december. Platser finns kvar

 

2018-01-24 och 2018-02-05

 

Kontakt

Björn Wallermark
031 - 335 53 64
Staffan Nyqvist
031 - 335 53 10
Nicholas Singleton
031 - 335 50 81

Vill du få kursnytt om ekonomi, juridik och administration?

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund