GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Avslutade EU-projekt

Efterhand som EU-projekt avslutas sparas utvald dokumentation från projekten här:

Utbildning och arbetsliv

 1. EE&WoW
 2. GNU - Gränsöverskridande undervisning i nordiska skolor
 3. GRolänk till annan webbplats
 4. Hållbart arbetsliv - socialsekreterarrollen i utveckling
 5. IT - Piloterna
 6. iTEC  Europeiska perspektiv på digitaliseringen av skolanlänk till annan webbplats
 7. Maths Practice PALs
 8. Mellan Rum 2.0
 9. MWGR – Mobility for Welfare in Gothenburg Region
 10. SMOC - Soft open method of coordination
 11. GR SYVO
 12. Västkraft
 13. iMove - Innovation on Mobility Organisation in Vocational Education

Samhällsplanering

 1. Catch MR

Integration

 1. GRINTEtt integrationsprojekt i Göteborgsregionen.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund