GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hur förebygger vi psykisk ohälsa och främjar psykisk hälsa hos äldre?

Nu kan du ladda ner föreläsarnas presentationer från vår konferens den 28 februari. Inom kort publicerar vi också en konferensrapport som sammanfattar innehållet i konferensen.

psykisk ohälsa äldre

Föreläsarnas Powerpointpresentationer

OBS! Presentationerna finns här t.o.m den 30 juni 2018.


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2018-03-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund