GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2018-01-17

  Kompetensförsörjning på sikt – men vem tar ansvar för vägen dit?


  En utvärdering av en modell som syftar till att minska kompetensbristen genom att ta vara på kompetens hos nyanlända. Utvärderingen handlar bland annat om hur man trots kompetensbrist och i ett trängt personalläge kan arbeta med handledning och introduktion.
  Läs mer
 • 2018-01-03

  Tryggt i trygghetsboende – nu även i internationell artikel!


  FoU i Väst/GR:s rapport Tryggt i trygghetsboenden? Exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan har omarbetats till en vetenskaplig artikel i den internationella tidskriften Journal of Housing for the Elderly. Artikeln publicerades i tidskriftens decembernummer. 
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund